Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reinout Palster: 1 Zoo onrust, onvreê, twijfel onreinheid heeten......

Koning Amfortas: I Dat doen ze wis !

| Reinout Palster:

Dan dient het hun geweten,

l Dat mij de Graal geen lafenis meer schenkt,

I Christi Ridderschap geen zegepraal me wenkt!

:. Het hoogste Goed, hier met Ave bezongen, Dat is de Liefde, wier Almacht heeft verdrongen De overste der waereld, in listen oversluw, In schijngestalten sluipend, met Credo, Angelus, En heiige Sacramenten met kruizen, lithurgien,

' Met valsche testamenten en daemonomagiën.

Ipeen die meer voelt dan ik hoe hier God Zijne Duive neerzond, en het Vier Der zuivre Triniteit hier brandt voor alle tijden, Gepuurd uit Heilgen Geest en smartlijk godenlijden. Van aarde's lijf de Kerk is Zonnevlecht Van liefde-en-lichtebron, die over de waereld legt Een vrede-en-schoonheid, voor goeden als voor boozen, Daar is alleen de Graal en bloeien passie-rozen, Alleen van reinheid uit valt 't heelal te verwinnen.

Koning Amfortas:

Mijn vrees is heen nu gij nog zóó kunt zingen,

Den roem van kerk èn graal èn burcht het dichtst bij God!

Reinout Palster:

En toch koos ik mij hooger lot

Sluiten