Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gawan:

Het was een zelfmoord!

(allen dringen met afgrijzen terug. Reinout treedt nu nog meer naar voren).

Reinout Palster:

Een zelfmoord? Walther! Waartoe diend' Zulk een daad? Was ik niet daar voor rijp beraad? Had het zoo'n haast het leven te ontvlieden ?

Gawan:

Wij vonden stervend hem, geen hulpe meer te bieden

En fluisterend almaar: „Christus is dood, geen graf "

Reinout Palster: (achteruitdeinzend).

Wat, zei hij dat? . . , , \

(De menigte begint te murmureeren).

Bisschop Abelard:

Hier viel Gods straf Met zwaren geesel op het Christverraad! Reinout Palster: (zich tot hem omwendend met een stemverheffing, die het dreigend gemompel overdondert). O neen! Te ras gij uit dit voorval slaat Een voordeel Uwer Kerk — dit martelaarsbloed hoort mij!!! Gèèn offerdood, van Izak niet door Abraham, Kan zich met dezen meten! Dit rein en schuldloos lam Is door mijn woord gesneefd, als offer mijner zending: Was het de waarheid niet die ik zelfvergeten dien, Dan bracht deez' moord mij rouw om nimmer te ontvliên.

Koning Amfortas:

Praat gij den moord nog goed van dieën rotgezel?

Sluiten