Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tankelijn:

Ik ken uw naarstig waken! Daarover heden niet! Wat Reinout aanbetreft: Hij is een trotsche geest, vol starren eigenzin Daar dwang het slechts aan voegt — eer treft Het staal des twijfels zijn ruigen trots diep-in, En wondt dien tot star peinzen; dat staren wil ik sturen Mijn richting uit. Ik heb in zijn gedachten Een mist gewolkt, daaruit hem al zijn trachten

Vooreerst niet redt! — „Of Christus leefd' of niet"

Het was toch juist gezien wat mij Zoraster ried I

Waar blijft hij toch ?

(loopgerucht).

Everwacher: (met luider stem).

Zijt gij daar reeds Manasse?

Stem van Palsier: Neen, ik, Reinout!

Tankelijn:

'tls Palster — zorg, dat hij den Meester nog niet ziet!

(verdwijnt in den wagenbrucht. Everwacher treedt naar voren).

TOONEEL II.

i Peinnnt Puister komt od : moe en lijdend; in eenvoudig,

zwart Tempelieren-dienstkleed, als voorheen ztM schildknaap Walther droeg).

Everwacher:

Wat zijt ge stil, mijn broeder! waar is Uw rust gebleven Die eens uit dadendrukte méér sprak dan in dit zwijgen ?

Sluiten