Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reinout Palster:

„Wat meer dan outer is en Heiige Messe!" — ik heb het eens bezongen

Op 't eedle speeltuig nog dat mij Belijdenis schonk —

Mijn zielesnaren treuren neer sinds 't harphout is gesprongen

Everwacher:

Is 't zoo gesteld, dat met belijden 't geloof U mede ontzonk? Dan vielt ge af niet tot een hooger staat maar lagers!

Reinout Palster:

Neen, dat is 't niet — slechts heeft de hand des Vaders

Voor langen tijd Zijn steun mij streng ontzeid,

En mij de veertig dagen verzoekens opgeleid!

Maar lijk ik eens op Karn Hattin, den berg der Bergenrede,

Den Saraceen versloeg, zoo zal ik ook verslaan

Van den Verzoekingsberg den Overste der Waereld!

(Tankelijn schimt grimmig uit den wagenbrucht ooi

TOONEEL III.

Tankelijn:

Bedoelt ge mij daarmee?

Reinout Palster:

Heer, hebt ge mij gehoord?

Tankelijn:

Ja, en mij zeer aan al die zottekal verstoord!

Reinout Palster: (opstandig).

Mijn ridderlijke geest en snakt naar heldendeugden

Naar recht en eer, naar Godsdienst, vrouwenlof;

Sluiten