Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning Amfortas: I Zoo voert hen beiden heen tot nader Wij beslissen,

En Ons van hunnen aard eerst hebben vergewissen, ■Waarop naar recht en rede wij d'uitspraak volgen doen f I Graaf van Melun blijv' hier, dat d'anderen zich spoên I Het oproer te vermannen

(Ridders en knechten af met zanger en necromant. Het tournootveld staat in brand)

TOONEEL VIII.

Koning Amfortas:

Ik voel mij door dien bard de les gelezen! ; Er moet een glimp van waarheid in zijn getuigen wezen; ïDe vrijspraak Tankelijns was mijn aleerst vermoeden

Graaf van Melun:

Hoe kunt gij elk gevolg het snelst verhoeden? Koning Amfortas:

Door eerst het oproer hard en zwaar te dempen: Rukk' gansch de ridderschaar uit om het te bekempen

|Met woest tournooi! En dan en dan, er is nog meer!

i Daartegen Koningsschap bezit slechts zwak verweer!

|Graaf van Melun: Dat is?

Koning Amfortas:

Mijn neef, het is de massa-kracht des geloofs, De brute volksziel, waarvan de Kerk zich roofs Heeft heer gemaakt en dronken voert met woorden, Tot buiten zinnen ze aan het lallen raakt —

Sluiten