Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisschop Abelard:

Daar waar gevaren zijn was snel besluit geboden, Dat schuldloos overtreedt de velerhand' verboden Zoo het slechts dienen kan het algemeene best!

Koning Amfortas:

Daarvoor dus dat g'een heiden hier huisvest Een Christen dooden laat?

Bisschop Abelard:

Een Christen, Heere, niet! Een looze schelm, die met profeet-gebaar Het volk vergaart, en dan met groot misbaar Ten Christus opwekt door Zijne Kerk te smalen!

Koning Amfortas:

En heeft hij mèèr gehoor ? — Zoo schaamt u voor het uwe! Want mèèr is zin voor rede het volk ingeschapen Dan gij vermoedt, die doelt het in te slapen! Doopt deze Saracenen, dan zult gij 'tzelf zien!

Bisschop Abelard: O, Sir, niet nu!

Koning Amfortas:

Doe zoo Wij u gebiên!

(Bisschop Abelard begeeft zich naar de borstwering waar het doopvont staat. De kruisvaarders roepen hem toe: mWegt weg! naarJerüzalem — Jerüzal lem I Hij bedriegt ons 1 — Laat Bernardus onzi biechtvader zijn.' — Doodt hem met den toovenaar)!

Sluiten