Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisschop Abelard:

I Gezwegen ? — Gods wraakstem heeft nog nooit gezwegen! i En wat gij hier de Kerk hebt toebedreven Treffet Zijn Wraak 1

(Hoongelach).

De Zanger:

Heer Koning ziet ter dege [Wat boosheid schuimt om genen priestermond.

[Bernardus: (in extaze).

Onzalige menschenkinderen 1 De ure komt

Bisschop Abelard:

Ik vloek u met meer macht dan zijne bijbeltexten!

(Necromant, aan den hemel gezien hebbend, wenkt geheimzinnig nadrukkelijk).

en kruisvaarder:

erraad 1 verraad! zij willen ons beheksen 1 Bernardus:

k profeteer een wrekend komen der millioenen

ie Christus heeft tot Zijne legioenen 1

Ij kommet weer in aardes duistren nacht Daar Hij het Werk des Lichts in kommernis volbracht. De nacht is komend

Bisschop Abelard:

Die wolf in schapenvacht Vloek ik met u, onzalig slanggebroed!

Sluiten