Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wil, dat Qod de zon verduistren doet

Tot uwe schand!

(Verscheurt zicht het gewaad. Van buiten dringt klagelijk geschrei van vrouwen en kinderen door. Over de plots in ontzetting versteende massa veegt een j loodblauwe, beklemmende schaduw).

TOONEEL XIII. (Vrouwen komen bang gillend op).

Een vrouw:

Jezus Marie! — de wereld gaat vergaan! De zon valt uit den hemel

Bisschop Abelard:

Terug, gij Inwoonsters van Lachis, belaan

Met schuld, beginsel hunner zonden!

Verdoemd zijt gij met de vruchten van uw schoot!

(tot de anderen).

Verdoemd ook gij, die Petri kerk woudt wonden, Verworpen hebt het heilig hostie-brood!

Het volk: (dooreen). Genade!

(De schaduw groeit aan tot eenzwart-blauwen schemeri De vrouwen en vele kruisvaarders vluchten weg)i

Bernardus^

Die priester liegt

Bisschop Abelard:

Snijdt hem den tongriem door, Voordat de hel hem met haar zwavel smoor'1

Sluiten