Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisschop Abelard:

O, niets 1 Vermoeidheid slechts! Het eindelijk bereiken Vant heilig doel heeft mij wat aangegrepen!

(Gaat af met hen. Men juicht hem buiten toe)l

TOONEEL XV.

Koning Amfortas: (tot de Ridders met wie hij overbleef.)

Messires, wat hier geschiedd', verhoorde mijn gebed

Dat als eens Constantijn mij een teeken mocht geworden!

Dit uur benauwenis en heeft mijn wensch voltrokken

Dat ik den Christus 't allereerst wil dienen,

En niet, lijk eerst het plan was, 't volk.

Een harde proef is onze kracht gesteld

Die ware laffelijk bezweken

Had niet gena* den bijstand ons verleend.

Zoo voegen wij ons tot 't versterkte leger

En tijgen verder....

(Wijst den Ridders vöör te gaan. Zij treden af, op Graaf van Melun na).

TOONEEL XVI.

Graaf van Melun:

Maar handhaaf toch uw macht!

Koning Amfortas: (In plotseling gepeinzen). Was slechts Bernardus niet omgebracht!

Graaf van Melun: Wat wilt ge, heer?

Sluiten