Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Koning Amfortas:

y Uw kruis! (Graaf van Melun geeft het hem) Dank! Ik zal het veel noodig hebben — om te gelooven, neef, om te gelooven 1

(beiden af).

TOONEEL XVII.

[Krijgsknecht: (gevolgd door twee als Blauwe Christenen vermomde gestalten).

Zijn tong werd uitgescheurd op deze profetiën. Meer weet ik \ niet. Maar ge moet hem zelf wis kennen! Hij droeg op het kerkplein, vóór dat bisschop Abelard hem in den toren deed sluiten, den zelfden Maria-blauwen gordel als gij, en ook zulk een blauwen hoofddoek als die Maria achterliet bij Haar Hemelvaart!

lEen der vermomden: En de necromant!

■Krijgsknecht:

I God zal mij verdoemen, eer ik dien toovenaar aanraak!

(Men roept hem van de borstwering weg).

TOONEEL XVIII.

Een der vermomden:

Ge hebt gelijk, Khalid Ibn, een treurig uiteinde is den heilige van Jaffa en den profeet van Akhnim ten deel gevallen! Het witte Klooster van Nestorius en Sinutius heeft zijn grootste Christen aan dit volk verloren!

Sluiten