Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL:

De Karn Hatlin — de berg der Bergenrede —

Beheerscht de kim, van rossen gloed ontgleden

Der Avondzon. Een starre steenwoestijn

Spreidt weedom uit, of 't Ijle lichtgekwijn

Doet uit den steenen grond beschretde klachten slaken,

Roepend in schemerstond hartstochtelijk om ontwaken

Uit doodsche eenzaamheid tot liefde, licht en leven;

Doch wen de maan haar vrede breidt is deze bei weer heengedreven

En slaapt de donkre aard als 't sombre kerkenhof,

Omspookt en zerk-bezwaard, van stilte loom en dof.

Sluiten