Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kolthoum: .•«<.*'»

Zoude ik hunne wijsheid met mijne liefde kunnen koopen, ■denkt gij ?

Tokraï:

Zij zeggen dat Wijsheid de Plaats der Olijven in waarheid is, het geloof haar in vizioen, en de liefde

Kolthoum: I En liefde ?

Tokraï: Onbewust!

Kolthoum: Amen!

Tokraï:

\ En hun wijsheid keert zich tegen onzen Heiligen Oorlog! Zaagt gij het lichten?

Kolthoum:

Neen! Maar daar komen de twee valsche kameelendrijvers aan.

IWat moeten zij ? Waarom blijven zij niet bij hunne karavaan ? TOONEEL II. (Twee Armeniërs komen op; een in witten mantel, de ander half naakt, een potsierlijke oude, onzindelijke

Oude Armeniër:

Dajjals! konden julli Ali's zoon niet over de steenen helpen?

12

Sluiten