Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Khalid Ibn:

Dan neemt zijn geheim hem mee int wachtend graf 1

I Armeniër: I Genade!

I Tankelijn:

E Ik scheur het doek van mijn gelaat zoo dat geschiedt! : Hem wacht belooning eer dan doodesstraf!

Moet ik verraden ons al met een Judas-kus? : Samaritaan weest vrij!

(Ontzet laat Kolthoum den tuimelenden Armeniër vrij. Deze verlost zich uit het knevelkoord en snelt heen. De Arabieren zien hem onthutst na).

T a n k e 1 ij n: (smadelijk lachend).

Mijn Paradijsloon acht hij niet

Ook goed! Thans keer ik naar mijn tent weerom!

(Door de angstig opzij-wijkende Arabieren gaat hij weg). Ik zal nog vele krachten doen voor uw mistrouwen!

(Met den ander af).

TOONEEL VIII.

| Khalid Ibn: (tot Tokrat).

| Stelt u met Kolthoum voor mijn tenten op

En weert met 't scherp des zwaards hiervan herhaling!

(Tot de Arabieren).

Brengt uwen trein voor verder tijgen in gereedheid, En toom voortaan die dolmansdrift wat meer! ■Tof twee der wijzen). Ziet gij mee toe!

(Alle aangesprokenen af. Twee der wijzen volgen hen).

Sluiten