Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht onze wijsheid, die dient waarachtigheid

In reinen dienst belangelooster liefde,

Mocht deze wijsheid met allerhoogste kunst

Als gouden gesp omspangen der volkren borst tot vrede!

Een gesp die Vreugde heet en Liefde tot het Leven,

Erkenning van dien Eene, Die ons den afglans gaf

Zijns eeuwgen Opperzijns

De anderen: (nauw hoorbaar).

. Amen!

(Zij gaan af).

TOONEEL XVI.

(Lang blijft de scène leeg. Dan komen de twee vermomden op)\

Tankelijn: (werpt den witten gelaatsdoek af, grijpt grimmig uit den neerkletterenden hoop zwaarden een kling en zwaait er mee). Gevloekt!

Everwacher: (houdt zich vermomd). Heeft men u niet gezien? Keeren wij tot de tent weerom!

(wil heenhinken).

Tankelijn: Wat strompelt gij?

Everwacher:

Ik heb den voet gewond aan den steen waarachter wij ons verstoken|

Tankelijn: (waanzinnig lachend). Zoo zal ik u genezen, maar bidt! Bidt, bidt, en zonder onderbreking. Ik heb de macht!

Sluiten