Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL I.

(Kardinaal Edmondo di Remini loopt met bisschop Abelard, in ernstig gesprek verzonken, op en neer over het plateau bij het ravijn, gedurig halt houdend.

!Beiden zijn zij in vol ornaat.) Kardinaal: (spreekt doordringend hard en schel). Nog is deze provincie niet aan Romel Maar is het zoover, dan Pi* gij geluk te wenschen met het herderschap daarover, 't Is een rijk bezit 1 bisschop: (onderdanig) Uwe Eminentie dank!

Kardinaal:

En bedenk bij alles het eerst het belang van de Kerk!

Bisschop:

Met al mijn vermogens!

Kardinaal:

Amen! De Moederkerk is de eenige waarachtige Christophorus en buiten haar geen heiligen! Naar hetgeen gij mij biechtte, is het Bernard van Jaffa naar recht vergaan. De Christoliet is een gevaar voor de Kerk — de scheurmakers moeten dood! (hetterrein opnemend). Alzoo — dit is de plaats der twaalf legioenen Syriërs van Titus ...

Bisschop: Hoe, Uwe Eminentie, dit is de Olijfberg!

Sluiten