Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| Koning Amfortas:

; Hoe ?

Graaf van Melun: (dreigend). Geeft op uw woorden achtl

Bisschop Abelard: (sussend). Het was zoo niet gemeend!

Kardinaal:

Sire, U heeft een wrok gevat

Die zich het liefst aan Reinout wou verhalen,

Al bracht het U den dood. Het rooft u heiligheid

En eerbied voor de Kerk, die hier èèrst zij gediend!

Toen ik U zalfde tot Koning in Poitou

Was Uwe eed: „eerst Kerk dan volk!" Bij heette in d' aanhef van den Paus: „Christianissimus"! IToen U zich bij ons voegde dien zon-nacht in Nicee

Was weer Uw woord: „de Kerk het allereerst!"

', Koning Amfortas: De dienst van Christus!

Kardinaal:

Dat is der Kerke dienst!

Bisschop Abelard: ■men!

Graaf van Melun:

Is niet dezelfde! Al zijn uw troepen het dubbele der onzen

Sluiten