Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo eischt dat niet, dat gij ons onderdaan

Zult zetten naar de hand vant altijd gulzig Rome!

Koning Amfortas: (legt zijn neef het zwijgen op). Zegt Ons uw willen eerlijk en ronduit! Raadt gij ons aan dien heiden te ontvangen?

Kardinaal:

Als Christenkoning kunt gij daarmee erlangen Een voordeel dat onze Kerk toevalt!

Koning Amfortas:

Dezelfde Kerk had eens dien man vazald

Tot tweede in mijn Rijk vóór hij deed biechten

Zijn ongeloof dat hem ter helle richtte I

Kardinaal:

In zijne hand is thans het Heilig Graf 1

Koning Amfortas: En roofd' allicht de wijding er reeds af! Weet gij dan niet hoe hij met legioenen Van zwarte duivels daar leeft in rooversnest?

Kardinaal:

Minst hebben wij daarmee van doene! Wat zij onteeren keert zich wel tot ons best Is maar 'tbezit voor Rome weer verzekerd!

Koning Amfortas:

De Avondmalenwijn mist, slecht gebekerd,

De zegenkracht....

Sluiten