Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Khalid Ibn: (tot Zoraster).

Verzegel thans de Poort waaruit het heil moet komen

Door onze wijsheid zorgzaam uiteengedacht,

Verknoopend Medina aant oude Rome

Tot eenheid van een stalen kracht

Die tart het vuur van priesters en profeten,

Hun ijverschijn, door machtsgeweld bezeten.

(de anderen om zich heen zamelend).

Komt allen hier, aanhoort de nieuwe tijding

Die schenken moet dit oorlogsland bevrijding:

De zaaier is tot zaaien thans gereed,

De akkers omgeploegd en ganschelijk doorkneed

De hand is die de kiem gaat strooien.

Als Jezus en Mohammed is hij getooid

Die straks ons Woord het volk betuigen gaat.

Eens borg dit gravenschrijn een waardevol agaat,

Een hemelsteen, in Christus' Kruis gevat,

En is door ongeloof weerom uiteengespat —

Wij geven weer dien Lapis Electrix

Keert tot uw waakgang terug

En spreekt het volk op vele plaatsen toe

Te gelooven wat zij zien en wat zij hooren zullen.

Neig tot ontvangen hen vant alomvattend Woord

Dat Tankelijn zal brengen hoort

Hoe 't gedruisch aanzwelt, als barsten hooge golven

Door steile klippen heen....

Zij komen — thans is het uur geslagen

Dat brengen moet den zegen aan het wagen

Vant allerhoogst belang: een eeuwige vredevreugde

Die wijsheid toebloeit, een algemeen verheffen.

Weet wat ons doen beduidt — zoo het bedoelen faalt

Zal Christen hier en Moslem zich verscheuren

Sluiten