Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL IV.

(Ter linkerzijde komen oproerige Mohammedanen binnenstormen). j Khalid Ibn:

Als de Christenen niet komen nu is alles verloren! I (op het volk toetredend). I Halt, wat wilt gij ?

(De aandrommenden remmen onwillig, geband door het machtsgebaar der wijzen).

I Khalid Ibn:

I Wilt gij vertreden nu reeds, ongehoord, | Mohammeds Wet? Wacht tot het Woord

Hij spreken zal, uw moedwil te bestraffen! I De Hascen-beba: (spottend). I Hoe komt hij, op kemel of giraffe i Dat gij 't zoo weet en met de Christnen heult?

Khalid Ibn:

Zwijg, dwaze, die den godsdienst beult

Met vloeken en vermoorden, weest zelf verdoemd

IGij Satan, terug! Terug! Het volk met u, Opdat onheiige daad u niet het heil ontrooft

[ Door den Profeet aan gansch de aard' beloofd!

(het volk wijkt murmureerend terug).

TOONEEL V.

(Van de linkerzijde komt het donderend geraas als van een waterval aanbruisen. Daar dringen de Christenen binnen; Manasse als Ahasverus omstuwend en Reinout Palster met den Koning dragend op schilden. Tusschen door loopen ook Moslems, waaronder, verkleed In Arabierengewaad, de kardinaal en de bisschop. Zij dringen tot de graf kapel door. Ahasverus betreedt een der trappen, de Koning en Reinout Palster, dien van Khalid Ibn een teeken ontvangt, komen terzijde te staan).

Sluiten