Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I God gaf èèn zon u, eene aarde,

I Eèn enkle rang voert tot den Vorst omhoog 1

| Bij God heeft Gabriël één waarde

I Met Lucifer die Hem bedroog.

| Want gaan en komen doet der golven vloed

I En alles is aan Allah goed,

I Wijl Hij in goedheid Alles is,

[ Van Licht de Schepper en van duisternis.

Gèèn uitverkiezingsleer heerscht in de Godsdecreten,

Verlossing brengt alleen het helderziend geweten.

Zij uwe ziel als water van natuur, I Daarover vlamt uw geest als wolken van vuur,

Dan spreekt Allah daaruit in een gelijken trant

Als eens uit Mozes in den braamboschbrand!

En lijk gij drinkt en spijst, zoo kiest u een belijden

Dat aan u voegt, en drijft niet tot bestrijden

Van hen die anders leeft en denkt;

Ziet hoe het vele tot eenheid is gemengd:

Van Gods oceaan zijt als de droppels gij gelijk

En keeret allen eens weer in des Lichts bereik 1 Door 't eeuwig wentlen van der waatren loop.

(spreidt zegenend de handen).

i Alzoo in levend water, vuurge hoop Zij uw verlossing tot de zaligheid 1

(grijpt naast zich uit een graf nis een schaal). Ziet hier de schaal, die in Pilatus' tijd Van schuld den Roomschen Pontius heeft bevrijd. Hij wiesch zijn handen in het reine vocht, Dat stroomend heeft den Christus toen gebrocht Tot Golgotha, waarmee dan is gegaan De tijd tot volheid. Een even groot vermaan

Sluiten