Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der veerende verbeelding in kinderhand gedrukt... I Wat voordeel, sluw en valschelijk bedacht

Wensch ik mij toe, dat 'tuwe wederstreeft ? | Met leege armen en een droevig hart ! Het zoeken moe, daardoor het vinden nader,

Ben ik den langen weg gegaan i Die Waarheid is en Leven — in den Geest. ; En heb gebroken met die waarden

Die menschlijk zijn en geenszins van den Vader.

Voor mij is armoe toen in heerlijkheid verkeerd.

Is zonde dit, die gij den dood wilt geven,

Is dat bedrog, valsch, laag, voordeel-belust?

O, kondt gij dit in mij begrijpen,

Die dorst naar waarheid, in onze eeuw verstikt,

En daarmee Christus' stem ! f Kondt gij begrijpen dit, gij zoudt dan ook bevatten

Wat hier geschieden moest — niet is!

Koning Amfortas: Niet is?

Reinout Palster:

Ach neen — in overmoed

Is gene vrome leugen thans gerekt I Tot buiten deze Kerk, en zal nu wel s Zich tot onwaarheid straks bekennen.

En wal dan volgt, ik vreefc er voor,

Zal erger zijn dan alle kruistochtplagen

Bijeen dit land geteisterd hebben.

Dies hield ik u nog hier! I O, niet daarom alleen, maar ook wijl ik

Sluiten