Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

satanshuis om en steekt den tempel in brand! Allah is groot en Mohammed is Zijn profeet! Neer met deze valsche Mesdjid!

(De woedende Moslems vallen op de grafkapel aan en beginnen die af te breken).

De Hascen-beba: (ontvangt een hoofd en loopt er hoonlachend mee naar voren, roepend een Imam of voorbidder met zich).

Hier, Imam, ziet, een Christenhond!

Zijn Paus Gregor en onze Mohammed

Zijn stichters bei van wereldkerken.

De een van Rome, d'ander van Mekka uit.

En onze leer staat hooger. Leest waar ge wilt

't Is nergens in de Islam dat ge vindt

Dat wij ooit andren tot onzen Allah dwingen.

Wie blind is kunnen wij niet helpen!

Mohammed heeft ons van den sterrendienst

Geleid tot eenen waren God — of niet?

Was niet Arabië voordien verdeeld, verzaaid,

Als sterren aan den trans? Welnu,

Met hulp der Zon hebben wij overkoepeld

Een land, oneindig groot. Tel op:

i Syrië, Perzië, Palestina, dat onder Christendwang

Zwaar zuchtte, hebben wij ingemaand

Met 't Oostromaansche Rijk. Ook Afrika,

Het Gothenrijk; gaf niet aan Spanje roem

Cordova's Kalifaat? Wel is Allah met ons!

Wat kan hun Christus ons dan leeren!

(Werpt verachtelijk het hoofd weg en mengt zich weer onder de fanatiek gillende menigte. Een rosse gloed kondigt den brand aan van het Katholikon, de Urteksche kathedraal in de Grafkerk,

Sluiten