Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontleenen : van recht en plicht, van schuld en straf. En de forensische psychologie heeft in de laatste jaren dan ook bijna overal burgerrecht gekregen. De taalwetenschap en de letterkunde komen voortdurend op psychologisch terrein, en de taalpsychologie heeft haar rechtspersoonlijkheid mede reeds veroverd. De natuurlijke historie ontwikkelt zich overal tot biologie, en hiervan is de vergelijkende psychologie reeds het voornaamste deel. Wat vermogen kunstenaars zonder zielkunde, althans gewonnen bij intuïtie ? En aesthetica zonder psychologie begint dus gaandeweg op kontradiktie te gelijken. De physika komt door het onderzoek van licht en geluid voortdurend op psychologisch terrein: de meeste harer waarnemingen moeten toch altijd door de zintuigen worden opgenomen, en hoeveel psychologische problemen liggen niet opgestapeld op dien korten weg ! En alle natuurwetenschappen moeten zich voortdurend afgeven met de kennistheorie, die toch uit den aard der zaak weer niets anders zijn kan dan zielkunde uit een bepaald oogpunt beschouwd. De historici verder moeten bij het schiften hunner bronnen zich in allerlei psychologische raadsels verdiepen en bij het samenstellen hunner gegevens hebben zij zich in het bestudeerde tijdvak in te leven door een analogie-experiment, dat niets anders is dan een zeer gekompliceerde psychologische proef. De ethnologen kunnen bij 't beschouwen der mentaliteit van natuurvolken, 't spreekt van zelf, de zielkunde al even weinig missen. De geneesheeren ten slotte, vooral physiologen en psychiaters, staan de psychologie zóó na, dat juist aan hen de nieuwere zielkunde wel haar schoonste ontdekkingen te danken heeft.

Zoo kwam ik er toe, om een studie te wagen aan: het gevoel in gelaatstrekken, gebarenspel en klankexpressie. Moge zij baten en boeien!

Sluiten