Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tweede, waar men lukraak van eiken dichter het eerste het beste mooie vers gekozen had.

Tuist gelijk wij volgens Rutz moesten verwachten, staat Heine zoowat midden in. En opmerkelijk is het, dat juist als in de muziek, zoo ook in verzen elke kunstenaar altijd in een bepaalden gemoedsstijl zingt. Maar er zijn ook opvallende afwijkingen. „,rtM7A„

Het is dus te hopen dat spoedig een groot aantal proeven op eigen stem en lichaam genomen, maar met strenge kontróle van onbevooroordeelde rechters, de waarde dezer ontdekking zal komen bevestigen. Maar d 11 staat nu reeds vast: de stemtemperatuur staat in verband met de tempéramenten, en dient zoowel van de zinsmelodie als van de stemkleur te worden onderscheiden. Hoe evenwel deze rompstellingen met de daarbij behoorende been- en voetstanden uit nutsbewegingen te verklaren zijn, is mij voorloopig nog maar matig duidelijk.1)

Ten slotte durf ik ook nog niet uitmaken of de veranderingen van onze ademhaling onder den invloed van onze affekten, ook onder de stemtemperatuur moeten gerekend worden, ófwel nog als afzonderlijke faktor onzer gevoelsuitingen optreden. Ik hel evenwel over naar het laatste. Samenvattend zegt hierover toch Gutzmann: „Wir

t) Dat stemtemperatuur en beenstanden samenhangen is reeds ^merkt door Riohard Blaokmore in zijn Roman Lorna Doone. Chapter 39, editie der Everyman's Library blz. 266. „I oannot find any way of spelling many of the words which I do repeat, so that people, not born on Exmoor may know how John pronounoed them ; even if they could bring their Ups, and their legs, to the proper attitude. And in this 1 speak advisedly; having observed some thousand times, that the manner a man has of spreading his legs, and bending his knees, or stiffening, and even the way he will set his heel, make all the difference in his tone, and time of casting his voyce aright, and power of coming home to you.

Sluiten