Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook het vleiend, liefkoozend geroep tot een kat als

een kalme resignatie als

een kalmeerende verzekering op een angstig twijfelende vraag als : Ben je nu heusch goed gezond ?

Niet volop geruststellend is het antwoord, als de toon na een kleine daling toch in de hoogte blijft, als in

Gratie en bevalligheid, weeke lenigheid en kalme jool zingen zich meest in overeenstemming met den zachten blik in zachtgolvende moevementeering van sekunden uit.

Zoo laat Berlioz in de 4de akt van zijn Faust Gretchen zingen van

Sluiten