Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook in vroegere eeuwen moet dit reeds in gebruik geweest zijn, want hoe anders de spelling van dit zestiendeeuwsch Duitsch versje te verklaren :

Bin ich gênant Mayr auf der steloze vo Riedee Und han fyll der sawen und kyee Tust mir dem (dan) woll und Recht So bist du mir ein trwer knecht.

En is het nu niet merkwaardig, dat ik bij mijn onderzoek naar de betoning onzer Nederlandsche dialekten juist bij de om hun lichthartige vertrouwelijkheid bekende Maastrichtenaren, dezelfde eigenaardigheid van hoogtoon op ongeakcentueerde silben aantrof ? Of evenwel dit kausaal verband steek houdt, zal een onderzoek naar het volkskarakter van verschillende Zuidduitsche dialektstreken, waar een zelfde betoning voorkomt, moeten leeren. In ieder geval huldigen de Rijnlanders en de Franschen, bij wie dikwijls een zelfde akcentueering optreedt, een lichtere levensopvatting dan wij.

Met de zachtgemoevementeerde golflijn van sekunden komt in de spreektaal het malsche stemgeluid overeen, 't Is toch een bekend feit, dat sommige fijnbesnaarde naturen, die in al hun doen en bewegen een zekere gratie weten te leggen, gewoonlijk ook in hun taal een veel malscher betoning gebruiken. Op bijna elke lettergreep met nadruk leggen zij een kleine golflijn van tonen, 't is een charme hen te hooren spreken, alles klinkt gedragen en gesoigneerd, en toch ligt over hun heele geluid iets onuitsprekelijk naïefs en kinderlijks, iets waars en natuurlijks, dat elk fijn gehoor en onbedorven gemoed een streelende siddering voelt opvaren uit 't diepste van zijn wezen.

Ten slotte is alle bewogen taal, elk hartelijk of gepas-

Sluiten