Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK Methodes van onderzoek

Misschien meenen velen mijner lezers, dat ik al veel te lang bij de muziek heb stilgestaan. En dit moge waar zijn voor hen, die nu juist niet over een fijn muzikaal gehoor beschikken, of voor wie zelfs deze elementaire begrippen van de muziektheorie tot nog toe eene terra incognita zijn gebleven ; zij die met dagelijkschen observatielust wat verstand van muziek vereenigen, zullen het met mij eens zijn, dat juist in de melodie van het gesprek de rijkste gevoelsschakeeringen zich op de allereenvoudigste en duidelijkste wijze uitspreken, en hier dus naar goede methode, zoowel de taal- als de gevoelspsychologie mee beginnen moet.

In zoover wij hierbij evenwel ook de kunstmuziek en de voordrachtskunst als materiaal gebruiken, dient ook hier ten slotte kritiek geoefend. Dat heeft Nottebohm op Beethoven, dat hebben Kienzl en ten onzent Cateau Esser in hare Studies op vocaa 1-d ramatisch gebied reeds met sukses gedaan.

Wij moéten niet alle aria's als afschildering van den natuurlijken gesprektoon aanzien, ook niet die van de allerbeste meesters. De muziek is een autonome kunst, en heeft dikwijls nog heel andere redenen tot haar melodievorming. Alleen dan mogen wij haar materiaal voor ons onderzoek benuttigen, wanneer wij bij 't aandachtig luisteren, er spontaan door getroffen worden hoe deze of gene melodievoering in haar welsprekende gevoelsexpressie geheel of gedeeltelijk met het natuurlijk taalgebruik samentreft.

Sluiten