Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAREL ENDE ELEGAST

Niet alleen in de Middeleeuwse staatsvormen spiegelt zich het standenyerschil dier tijden af ; ook in de litteratuur vinden de ridders en de poorters zich vertegenwoordigd. Voornamelik is het in de romans, dat de wereldbeschouwing van de adel tot haar uiting komt, en opmerkelik is het, hoe de strijdende ridders hun wereld het liefste zien. In 't algemeen hebben zij niet de minste aandacht voor hetgeen er in de werkelikheid^Ls.; boeren,.-handwerklieden, zakenmensen kortom, allen die het bedrijf der wereld gaande houden, zijn in hun oog van luttel belang. Daarentegen dromen ze zich — en in zoverre verdienen hun denkprodukten de naam van romans — gaarne een wereld, waarin de kracht en de roem van de adel, en van deze dan ook uitsluitend, uitkomt ; waarin ze dan ook alleen die dingen plaatsen of dulden welke kunnen strekken om hun heldendaden te laten blinken in het schitterendste licht. Spreken ze in hun verhalen van kastelen, dan stellen ze zich gebouwen voor van wonderbare proporties, met verbazend sterke en dikke muren, met een toverachtige pracht van zalen, en een rijke kostbaarheid van spijzen en dranken in gouden en zilveren schalen er vaten. Verbinden zij aan deze burchten de denkbeelden van aanval en verdediging, dan denken zij ze bezet me', reusachtig-sterke kampioenen of onverwinnelike monsters, die begeerbare schatten en schone vrouwen bewak«»" bij voorkeur zullen zij de helden van de geweldige kamj die zij voor hun ogen toveren, voorzien van wonderwaï of bedelen met wonderkrachten; zij zullen hen str rossen laten berijden die onvermoeid zijn van leden menselik-slim in hun listen; zij zullen niet nalaten,

Sluiten