Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lief meiske ziet ; de ogen van de andere zijn gelukkig door 'n koe in de wei. De een schrijft erotiese verzen, minnepoëzie; de ander maakt 'n natuurbeschrijving, 'n Derde is mystiek van aanleg ; als hij kijkt naar 'n lief meisje of naar 'n mooie koe, dan gaan z'n gedachten dieper en hoger ; 'n vrome stemming van eerbied en onderworpenheid komt in hem ; zijn ziel zoekt God, de Schepper van lieve meisjes en mooie koeien.

En wij lezers, we hebben ook onze specialiteit; we kunnen maar niet met iedere dichter 'meevoelen. Wel zijn we alle mensen, en niets menseliks is ons vreemd, maar elke ziel is toch als zo'n natuurkundig werktuig, 'n resonator, die bij éen bepaalde toon sterk meetrilt.

Elke dichter heeft 'n bepaalde kring van mensen, die de natuur aanwees als zijn lezers.

En toch, bij de studie der Literatuur moeten we van alles lezen. We kunnen dus niet alles evenzeer bewonderen. Dat hoeft ook niet. Er wordt vantevoren geen bewondering geëist. Ieder mag vrij spreken en zeggen : ,,Meneer, dat stuk dat U zo mooi vindt, laat mij koud." En dan kan ik niets doen dan de schouders ophalen.

Bij 'n stelselmatige studie der literatuur móet ons wel veel koud laten, want denk eens aan de verschillende tijden met hun verschillende idealen en gevoeligheden ; ook de tijdvakken hebben hun specialiteit, evenals de individuen.

De lezers van Feith's Julia hadden de tranen in de ogen van weemoed, en toen ik het boek eens voorlas aan 'n goeie vriend, rolden ons de tranen over de wangen van 't lachen ; wat hadden we 'n schik.

Bij de historiese studie der Literatuur gebeurt 't heel vaak, dat de dingen die we lezen, voor óns geen literatuur zijn, maar wel historie.

Wees dus asjeblieft oprecht. Als er onder 'n vers staat: Joost van den Vondel, dan moet je niet denken dat je verplicht bent tot bewondering. Och, 't is zo vreselik onnozel, die geveinsde mooivinderij.

Ik zal je daar eens 'n aardig verhaaltje van vertellen :

Er was 'ns 'n bedrieger die bij 'n koning kwam om hem 'n heel fijne stof te verkopen, 'n kunstig weefsel, alleen

Sluiten