Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN KOETSVELD EN DE PASTORIE VAN MASTLAND.

i. Bibliografie.

De juiste titel van het boek is : Schetsen uit de Pastorie te Mastland, Ernst en Luim uit het Leven van den Nederlandschen Dorpsleeraar.

En van de Schrijver : Cornelis Eliza van Koetsveld.

Dominee Cornelis Eliza werd geboren de 24e Mei 1807. En zijn boek in 1843.

Tot herinnering enkele jaartallen :

In 1837 verscheen De Gids. In 1839 de Camera Obscura. In 1840, Waarheid en Droomen. In 1841, Studenten-Typen. In 1847, Het Leesgezelschap te Diepenbeek. In 1860, Max Havelaar.

In 1821 en '22, Het Leven en de Wandelingen van Meester Maarten Vroeg.

En in 1782 was verschenen Sara Burgerhart.

Al deze boeken kwamen in mijn herinnering bij 't herlezen der Pastorie van Mastland, door overeenkomst en door tegenstelling.

In 1902 verscheen de dertiende uitgave.

Dit feit alleen maakt het boek reeds belangrijk als nationale bezitting. Immers, al zouden b.v. de verzen van Cats of Tollens in zichzelf niet de minste waarde hebben, dan bleven ze toch het bestuderen overwaard, omdat ons volk ze zo heeft liefgehad. We lezen zulke werken met historiese belangstelling, met meer aandacht voor de lezers die ze hebben genoten, dan voor de auteur die ze schreef. En kijken we daarbij de auteur toch ook goed aan, dan gebeurt jat om in hem de Natie te zien.

Sluiten