Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deneer, van gezellig gekeuvel en een klein beetje artistieke schepping. Maar literair kunstwerk is zo zeldzaam, dat elk boek voor de. toekomst behouden is, als het er maar een beetje van bevat.

Het is zo leerzaam om zo'n boek te lezen. Door te zien en te voelen al wat het mist, begrijpt men eerst goed, wat de goede boeken toch hebben, en wat het toch betekent om een goed schrijver te zijn.

Van Koetsveld heeft geen beeldend vermogen. Zijn mensen hebben geen reliëf. Ze zijn vlak en vaag en flauwbelijnd. Ze bewegen niet en doen niet. Als er hier en daar een plekje komt, waar dit wel het geval is, dan beseft men eerst goed, dat het in den regel niet zo is.

Vooral treft het, dat zijn mensen niet praten. Hijzelf praat aldoor over zijn mensen. Daardoor denkt men altijd aan hem, nog meer vaak dan aan het objekt. Objektief is de man niet. En om door subjektiviteit te interesseren, daarvoor is hij te min.

Er ligt over die dorpswereld een vage, grauwe tint. Dat is de gemoedstint van de schrijver.

Waar is die heerlike levensglans, die alles heeft ter wereld, klein en groot, bekend en onbekend, mooi en lelik, als een goed schrijver het schept in zijn boek.

Schepper, levensmaker, dat is de goede auteur. Maar 't is scheppen op een bezondere manier : niet zoals Onzelieveheer 't deed, maar zoals de kinderen het doen die een klomp stopverf hebben en daarvan mannekes kneden. De schepping van Onzelieveheer nog eens na maken, dat doet de kunstenaar.

De Schepper heeft de bomen gemaakt, de mensen, de dieren, en daaraan leven geschonken. Hij blies het leven in Adam, toen die klaar was, gemaakt van klei.

En de Schrijver maakt ook bomen en dieren, en blaast er leven in. Dit laatste is het echte scheppen. Want hoe meer leven er in een schepping is, des te meer is zij volschapen.

Dat de goede bladzijden uit de Camera Obscura beter zijn dan de goede bladzijden uit de Pastorie van Mastland of uit Waarheid en Droomen, dat komt, omdat er meer leven in zit. ,,'t Is of die paraplu leeft," wordt er gezegd

Sluiten