Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kom dan binnen en kijk uw kollega's eens aan, uw oudere ambtgenoten waaronder ge allicht voorbeelden zult zoeken om ze na te volgen. Er zijn er van allerlei typen. We hebben zo'n individueel vak, dat geen twee docenten mekaar gelijk zijn.

Daar is de ouderwetse, versteende schoolman, voor wie 't hogere deel van onze lessen zo goed als niet bestaat: in 't diktee en de ontleding culmineert z'n onderwijs. Hij beseft ér niets van dat het eigenlike taalonderwijs maar bijzaak is bij onze lessen in de Nederlandse taal. 't „Hollands", dat is hem 'n vak, en hij heeft er geen benul van, dat Moedertaal 'n uiting is der hele menselikheid, en dat hij dus aan die menselikheid vooral moet werken, en niet aan de uiting daarvan. Hij zou 't 'n uiterste zotheid vinden als ge hem verklaarde dat de dienstbode, met wie z'n discipel nu en dan praat, eigenlik z'n kollega is, omdat ze aan z'n leerling ook mee les geeft in de moedertaal.

Deze man is heel ongevaarlik voor u. Ge zijt alleen verbaasd, dat zulke oerwezens nog bestaan. Helaas, ze zijn nog zo talrijk.

Maar hier is 'n ander type, heel gevaarlik voor u, omdat ge direkt zekere meerderheid van 'm pndergaat.

Hij is 'n man van scherpe geest en grote energie ; vol sterke, goede wil. Zijn kennis is natuurlik ruim voldoende. Hij is opgeleid aan 'n Kweekschool en had voor Nederlands 'n leermeester van ongewone betekenis, iemand die werkelik Iemand was.

Hij is doordrongen van goede onderwijs-principen, als b.v. dat men aan de leerlingen de dingen niet moet geven, maar dat zij ze zelf moeten vinden ; dat men moet uitgaan van aanschouwing van 't konkrete geval om te komen tot het algemene begrip.

Hij is 'n ervaren pedagoog, was jarenlang hoofd ener school ; 'n kranige figuur, gelijk het lager onderwijs er zo vele kan aanwijzen.

Nu is hij leraar in de Nederlandse taal en letterkunde. En, kunt ge het geloven ? ik zou hem niet gaarne aanwijzen als model voor 'n jong akademies-gevormd docent. Zeker, deze zou veel van hem kunnen leren: allerlei goede les- en klasse-manieren kunnen overnemen, maar als

Sluiten