Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw en kinderen, die hadden ook gelijk, omdat ze niet anders konden. De Muze is 'n meesteres zonder meelij en gena voor wie, van haar dienst z'n leven heeft gemaakt.

Socrates verwaarloosde vrouw en kinderen ; heel onprakties, dunkt u, voor 'n Wijze ; maar hij wist wat-ie deed ; hij moest en kon niet anders ; de goden wilden 't aldus, dacht-ie. En diezelfde onpraktiese Socrates had 'n akelig mormel van 'n neus, 'n eerst ingedeukt en verder naar boven gewipt ding met twee onbeschaamde reusachtige neusgaten. En dat vond-ie mooi, zei-ie, want 't was prakties ; de goden hebben ons neusgaten gegeven om te ruiken, en de zijne waren stoutmoedig naar de hemel gericht, open voor alle winden en alle geuren.

We moeten 'ns lachen en 't lijkt ons buitensporigheid in 't denken. Maar 't is hetzelfde als Staring zegt, dat loofbossen zo'n vervelende slingerpaden hebben, waarvan de lijn pijnlik je oog verbijstert, en waar je niet eens ordelik kunt voortwandelen door al dat wilde gerank en stekelruig van die nare bramen ; neen maar, dan moet je 'n mastbos zien : daar zijn de paden netjes als langs 'n liniaal getrokken, en daar heb je geen wanordelik onderhout, maar 'n gladde effen bodem.

Hier vinden we de Schoonheid van 't Nut ; de Poëzie van 't Proza ; de lof van 't ordelike, nette, welonderhoudene, goedgeregelde. Elke Hollandse huismoeder kan hier mee instemmen ; en geen artiest die niet al te bekrompen is, zal hierbij afkeurend zwijgen.

Wat 'n mooie boom is zo'n den toch, want hij is zo nuttig voor scheepvaart en molenbouw, voor heiwerk ; als brandstof, enz. ; en bij dat nut, wat 'n eenvoud en bescheidenheid. Zie 'm daar staan op zand- en rotsgrond 1 En wat 'n weerstandsvermogen : in de ijzige winterstorm blijft-ie ongebroken, en groen, onverwelkbaar-groen.

Is 't niet aandoenlik : de toren valt ineen van ouderdom, en de heipalen daaronder zijn nog onbedorven en zouden met plezier 'n nieuwe vracht torsen.

En de tederheid ontbreekt niet geheel bij deze degelikheid. Geeft hij z'n hout ook niet voor cithers en harpen ?

Het Zijn van zo'n boom, z'n Wezen, heel zijn geestelike

Sluiten