Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgaat : dat kan eens best komen ; gij zult er een knappe vrouw aan hebben."

Mevrouw trok nu met Toontje naar buiten en sedert die tijd genas het been van de oude Heer zienderogen, zodat hij zich niet genoeg over Maarten's kunst kon verwonderen.

De jonge man raakte alzo op het dorp bij Meester Koen, waar hij nu de kunst leerde om de ziekten zonder omslag te genezen, de interne ziekten namelik. Steeds hoger ! Er moest nog hard gestudeerd worden, want een goed Geneesheer, zei Meester Koen, moest het samenstel des lichaams vanbuiten kennen, en zich zo duidelik voor de geest kunnen brengen hoe al zijn delen lopen, als een molenmaker weet hoe het werk van een molen loopt. Een Chirurgijn, zei Meester Koen, is zo zeker van zijn zaak bij de behandeling van het menselik lichaam, als een horlogemaker bij het schoonmaken of repareren van een horloge. Een mensemaag bv. is er op gemaakt om zich van het overtollige te kunnen ontlasten ; als dus de boeren te veel stokvis gegeten hebben, geef ze een braakmiddel, want de kortste weg is de beste. Alzo sprak meester Koen.

Eindelik kwam Maarten voor de heren van de Commissie, wier vragen hij voldoende wist te beantwoorden, en een paar jaar nadat hij op het dorp was gekomen, volgde hij Meester Koen op en naaide zijn vrouw van het kasteel. Dit laatste heeft hem nooit een gehele dag berouwd.

Maarten Vroeg had nu een meestersplaats, en de Heer zag zijn kamenier goed en wel getrouwd. De ene dienst is de andere waard, zei de boze wereld.

Zij was een lastig vrouwtje met een scherpe tong en een Aprilachtig humeur, en bij G e u r t j e in de komenijswinkel werd onder een kopje koffie veel gepraat over de geheime histories der meestersvrouw. Maar in huis was alles helder en op zijn plaats ; kelder en keuken waren welvoorzien ; er ging geen zwavelstok te loor ; na zes jaar waren er zes kinderen, en die zagen er de laatste dag der week zo fris en schoon uit, als in het begin. De Heren van de Commissie mochten dan ook gerust rondkijken, als zij eerst het hoofd over de onderdeur staken en dan binnenkwamen om de

Sluiten