Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe plezierig was het, zich nog eens te herinneren, wat de doodgraver laatst zei, namelik dat er aanmerkelik minder mensen in 't jaar stierven, sedert de tijd van Meester Koenen Meester Maarten. En hij twijfelde onlangs nog wel of zijn kunst wel op gronden steunde en of de ganse medicijnen maar geen gekheid was, zoals een Rotterdamse kollega had gezegd. Dr. Wakker verloste hem van die pijnlike twijfel, zodat hij ten volle overtuigd was dat zijn kunst behoorde tot de eerlike neringen en hanteringen en zelfs een zegen was voor de maatschappij. Trouwens, hoe zou hij zijn vrouw en kinderen aan de kost helpen, als hij wat anders begon. Neen, hij kan zijn patiënten niet missen, en dezen hem niet, want ieder gevoelt zodanig de behoefte aan medicinale hulp, dat hij liever door haar sterven, dan zonder haar leven wil.

En de mensen tonen dat ook zeer wel, want toen hij werd aangezocht om van standplaats te veranderen, hingen ze hem als klissen aan het lijf. Dit was misschien ook wel een beetje, omdat zij wegens de geringheid van het traktement en omdat de plaats zeer afgelegen was, vreesden, er geen ander te zullen krijgen; maar toch, het bleek, hoe bang ze waren, zonder dokter te zullen zijn. Hij kreeg zoveel schelharsten, eieren, boter, en wat niet al meer, dat zijn voorhuis meer van een komenij dan van een meesterswinkel had. Zelfs gaf Dominee hem een hangklok.

Ik, arme kerel, zegt Maarten, die de boeren voor vier duiten de baard schrap, kreeg het beste wat zij in huis hadden, als was ik Dominee zelve.

Later tonen de boeren nog eens, hoe zij aan hem gehecht zijn : Burgemeesteren van een naburige stad beroepen hem tot Heel- en Vroedmeester, en de dorpelingen, wetende hoeveel de maag in een mens te zeggen heeft, vullen weer dapper zijn kelder en keuken. Nu kreeg hij wel geen hangklok van Dominee, maar de vrouw des kerkmeesters, die reden meende te hebben om boos op hem te zijn en daarom de chirurgijn van een naburig dorp de klandizie had gegund, gaf hem nu haar open been terug, en dat was veel beter dan een hangklok.

Wat is er prettiger voor een dokter dan dat men groot vertrouwen in hem stelt ? Hoe heerlik, dat hij eens op*het

Sluiten