Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zal blijven leven van hem, is, hetgeen hij zelf misschien bijzaak vond: het fragmentaries beeld van de dorps-chirurgijn. En wat hij daarvan heeft gegeven, is nog slechts gedeeltelik gelukt. De vakbizonderheden die hij ons vertelt van de opleiding, de kennis en de praktijk van de dorpsdokter, aanvaarden wij natuurlik gelovig, maar in zijn mens-beelding van Maarten Vroeg hindert ons de onechtheid. Maarten is een dubbel-mens ; hij is 't voor een deel zelf en voor een ander deel is 'tVosmaer. We weten daardoor soms niet, hoe we 't met hem hebben. Gelooft hij in zijn vrouw en zijn kunst ? Ja, zegt hij zelf. Maar waarom spot hij er dan zo mee, grappige dingen zeggend, die grappig zouden zijn als een ander ze zei, maar die nu de lezer vragend doen opkijken : Meen je 't of niet ? Die spotter in Maarten is Vosmaer, de auteur die, ondanks zijn vele capaciteiten, te weinig kunstenaar was, om een mens te kunnen scheppen uit één stuk.

Sluiten