Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlakte strijkt om de lijn te bepalen die 'n trekkend leger volgt, die let niet op spoorzoekers en padvinders, op achterblijvers en afdwalers links en rechts. Uitzonderingen en beperkingen verwaarloost hij. Aldus verzweeg ik, dat de Grieken wel degelik mystiek in zich hadden, en dat er in Je i : meer humanisme was te vinden dan menigeen wel mogeiik ZOnder der8elike weglatingen is er geen typeren

En ten tweede: Er bestaat omtrent de Renaissance 'n veel voorkomend wanbegrip. Velen denken zo : de Middeleeuwen vonden en azen de boeken der Ouden en daardoor wendde zich hun blik van de hemel naar de aarde en werden zij andere mensen. Maar 't is veeleer omgekeerd. Zij waren omgekeerd. Zij waren eerst veranderd en grepen toen naar de klassieke geschriften, waarin ze de Geest vonden die in hen begon te groeien. Zo vindt 'n mens altijd in 'n periode van vurig zieleleven juist dat boek dat hij juist dan nodig heeft. Vroeger heeft hij 't ook in handen gehad, maar 't was niet veel voor 'm. Doch nu leest hij 't met gloeiende lielde omdat hij er zichzelf in vindt. En zo hadden de geschrif£ndf.?ielten 6? *Te^en er al 20 lan« gelegenfen men 5f dJr //,°°k Wel * b«*Je. maar ze waren niet veel voor de Middeleeuwers. Eerst toen in hen de Nieuwe Liefde kwam, lazen ze met hartstocht in die oude geschriften, want zij vonden hun nieuwe idealen daar wezenlikheid geworden. Aldus gebeurt het dat de Lezer zelf Ziel in een

wkrtrengt' C? daf ^et boek daarna Z^l wekt in hem, met heerhke wisselwerking.

Nederlandsche Kunst V*

8

Sluiten