Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't ook al om in 'n feuilleton 't gewone letterkundig onderaf lan -de Hogereburgerscholen uit te fluiten, t Zit m de lucht, tegenwoordig.

Het is begonnen met Multatuli, toen kwam Van Deyssel en nu kraait alles mee, wat zich jong en modern voelt Het grote publiek is kunstzinnig geworden ; de hoogleraren zijn nu uilen, en de kleinleraren uiltjes "S^raren

wI^kk"8 beginnen met te zeggen, als Tijl Uilenspiegel : We hebben 't er naar gemaakt.

Ik wil geen verschil maken, zoals Herman Robbers edelmoedig deed in Else vier, tussen kunstzinnige leraren die wel mooi en goed de literatuur onderwezen, en andere

iÏÏ^Jt™ b6KrlVan hadden ; neen' ik overzie 't lerarengild met een blik en zeg : wie zich zonder zonde weet

££t&ïï?&j£ Maar * ™klaar —™> &

Herman Robbers schreef 'n mooi artikel, ook al over De bloeiende Bongerd, en zei enkele goede dingen over t onderwijs in de letterkunde, maar men kon wel merken dat-ie nooit te paard had gezeten, en dan is 't goed praten over de kunst van rijden. 6 praten

ij?6 le-r.aaf m°et met,.heel z'n ziel mooie stukken voorlezen uit de nieuwe literatuur, met innig besef van de

reHe?^ ^T' ^ daarWj met kort* opmerkingen reliëf geven aan de mooie passages.

Maar Robbers weet niet, wat dat zeggen wil : 'n vermoeide leraar voor 'n vermoeide klas.

Gij hebt wel 'ns 'n grote voettocht gedaan, Robbers? Opgewekt en vol lust begon de wandeling De vogeltjes w T*?' ^zo.nn,etJ> fscb-een, 't windje ruiste, en bloem en blad glansde in 't hefelike ochtenduur. Uw oren waren open

SEJ?- ft m- * r°nd' UW zieI genoot en zong in stilte', nw » 6ni?f- Ufen Sel°Pen» ge werdt mat en dof.

Uw ziel was n stoffige, verweerde spiegel, die nog de beelden ontving der omgeving ; maar hoe ? Er was geen lied meer in u. Nog wist ge en kondt ge beredeneren dat alles mooi was, maar met loom besef. Ge liept door, maar't werd lopen om't lopen en om't doel te bereiken

Sluiten