Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. DE GRAVURES DER 16e EN 17e EEUW

Van de beide vermenigvuldigende technieken, die voor de politieke spotprent konden gebezigd worden, is de houtsnee wat ouder dan de gravure in koper of ander metaal. De eerste dateert van het begin, de andere van het laatst der 15e eeuw. Vóór het begin van de 16e eeuw is van een toepassing dezer drukprocédés voor de verspreiding van politieke satire geen sprake. Eerst tegen het einde van de 15e eeuw gingen de kunstenaars (o. a. Michaël Wohlgemut Dürer's leermeester) de houtsnee beoefenen en van de boekdrukpers gebruik maken voor de vermeerdering van hun werk, en ongeveer den zelfden tijd werd de kopergravure onder bekende en groote Duitsche meesters populair, Lucas van Leyden, Goltzius en anderen volgden hier.

Vóór de 16e eeuw weten we van geen politieke caricatuur en kan men niet spreken van prenten.

Claudius Civilis en Brinio hebben de Romeinsche overheerschers niet met spotteekeningen bestreden, in den strijd tusschen de ridders en de poorters is dit wapen niet gebruikt, geen caricaturen van Floris V deden voor zoover wij weten, de ronde onder zijn vijanden, de edelen ; de Duitsche keizer en het Bourgondische huis hebben geen prentenreeksen op elkaar kunnen afzenden als Pitt en Napoleon in de eeuwen van hun mededinging naar de oppermacht; de verhouding van Albrecht tot Aleid van Poelgeest werd in geen satirieke voorstellingen van tijdgenoot en nageslacht over

Sluiten