Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hem gedacht en gecreëerd als een werkelijke scène in een groote zaal, waar de politieke heeren van zijn kennis in hun eigen houding zitten te luisteren. Zelfs in zijn meer schetsmatige prenten is men er dadelijk in, is er geen papier met lijnen, is er een geval dat bestaat en interesseert, zelfs hem dien het onderwerp geen belang meer inboezemt. Hij doet den geest, waarin hij concipieerde, voor ons leven door de impulsieve, schilderachtige vegen waarmee hij de teekening opzet, al dadelijk. Hoever zijn wij af van de op zijn best "correcte, uitgerekende, onvroolijke en onbezielde nuchterheid der politieke gravures der 17e eeuw, of van de een aardig grapje illustreerende lithografen der 19e eeuw ! Bij alles heeft de artiest voorgezeten, die groeit in de schoone kansen welke het procédé hem biedt, die zich verkneutert in zijn spel met de personages die hij zoozeer van den vermakelijken kant weet te zien, die opgaat in de gelegenheid om een picturaal geheel van bijzonder karakter te scheppen. Hoeveel heeft hij weten te maken van eenvoudige en weinig romantische gegevens, alleen door dat hij ze kon doen plaats grijpen in een kerk of school, waarvan hij den lichtval zoo mooi kon karakteriseeren, in een landschap met boos weer, in een stadsdeel met een eigen typisch aspect! Of doordat hij er een echt Hollandsche lucht met voortijlende wolken boven kon teekenen of een zee met lichtende golven kon doen bevaren door vlugge zeilscheepjes. Welk een wind staat er in zijn „Vliegerwedstrijd" waar Heemskerk de Grondwetsherziening oplaat.

Tot nog toe waren de politieke caricaturen in ons land óf gelegenheidswerk geweest, óf het welgeslaagde grapje van een op dit gebied liefhebberend eenling, óf ook wel het knappe werk van een vooral illustratief aangelegd artiest. Ze stonden apart van de kunst van hun tijd, zelfs die van een Dusart, wiens overige werk karakteristiek is voor zijn

Sluiten