Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen" met die den tijd hebbende schildpadden en kreeften iets prachtig authentieks. In een andere prent op de Oostersche kwestie, waarop de Russische beer John Buil van schieten weerhoudt, al mag hij dreigen, weet hij de witte torens van Constantinopel met weinig lijnen aan den Bosporus te doen schitteren. Of hij laat den Geest van sultan Soliman klagen, Allah, Allah ! wat hebt Gij van mijn rijk gemaakt !" op een platform, van waar hij de sprookjesachtige Oostersche stad in nachtelijk halfduister overziet.

Maar Treub, die een auto-dafé aanricht van sociaaleconomische schriften, Faure en de Czaar, wier beeltenis verschijnen in een feestelijk vuurwerk, Generaal Vetter als triumphator over het neergeslagen Lombok, de Spaansche bevelhebbers, als toreadors elkaar afwisselend tegenover den f ieren Cubaanschen stier, Charles Boissevain en andere dagbladredacteuren, optrekkend ten grotesken kruistocht tegen Atjeh, zondagsruiterlijk te paard en te muilezel, ze bewegen zich in ander, maar niet minder pakkend milieu, met ander, maar niet minder gratievol gebaar. Het geheim van Bauer's kunst is die aangeboren gemakkelijkheid, losheid van handschrift, die alles al aanduidend schijnt op te nemen in zijn geestig tintelend, kleurig lijnbeweeg.

Het ware hier een verzuim, niet een woord te wijden aan Bauer's eigen dartele geestigheid, die nog het meest uitkomt in sommige van zijn niet bepaald politieke, maar dan toch actueele prenten als die waar Jan ten Brink de litteraire koetjes melkt, waar St.-Nicolaas-Zilcken de Haagsche schilderschool bedenkt, of waar de organisators van de Reiswezen-tentoonstelling in Oud-Hollandt, te midden van vaderlandsch gecostumeerde huurlingen en even vaderlandsche „stillen" worden onthoofd of door duivels meegenomen ter eere van het glansrijk deficit. Vooral in het „laatste Vuurwerk", waar de heerscher der onderwereld,

Sluiten