Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tournées trad zij veel met bekende menschen op, o. a. met Elli Glaizner en met den zeer beroemden Jean Moreau, voor wien de „Czardas" was geschreven en die zoo heel veel succes had in dat liedje, getiteld : „Die drei Wanderer." Dan noemde zij als eene groote cabarettière Gussi Holl, Trude Hesterberg, die dat bekende liedje van „die Marquise von Lavallière", dat Pisuisse bij ons, zingt, creëerde. Voorts Pia von Moosburg, Mela Mars en den beroemden componist Bela Losty, die Mela Mars aan de piano begeleidde. Dan de arme Dany Gürtler, die krankzinnig is geworden. Zij was daarbij. Hij zong „Meine Kirche ist die Welt", toen er een schijnwerper brak. Hij vroeg hem de scherven te brengen. Men bracht hem die en toen sneed hij zich over de hand. Daarna werd hij weggevoerd. Dat was heel tragisch. Deze en andere gebeurlijkheden in Ada Sorel's leven hebben haar rijp gemaakt. Zij vertelde mij nog dat zij vroeger ook last had van Bühnenfieber, maar nu niet meer. Vele kunstenaars studeeren voor den spiegel. Zij kan dat niet. Zij neemt 'n liedje eenige malen door en dan zingt zij het, terwijl zij zich op haar gevoel laat drijven.

Wij bleven nog wat praten over het Ueberbrettl. Van de zomer denkt zij naar Christiania te gaan. Ook daar zijn cabarets. En heel goede in Praag en in Lucern. In Zürich is een bekend cabaret „die Bonbonnière", waarvan Schneider Dunker de manager is. In München zijn of waren de bekende cabarets de Simplicissimus en vooral de ii Scharfrichter, waar Wedekind, Bierbaum en von Wolzogen, die de oprichter daarvan was, zijn opgetreden.

Ten slotte zullen wij 'n paar liedjes van Bierbaum, één van Wedekind en één van v. Liliencron citeeren.

DER LUSTIGE EHEMANN (Bierbaum)

Ringelringelrosenkranz,

Ich tanz mit meiner Frau,

Wir tanzen um den Rosenbusch.

Klingklanggloribusch,

Ich dreh mich wie ein Pfau.

Sluiten