Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEDERLANDSCHE CABARET

Hoe de volgorde te kiezen? Kunstenaars zijn ijdel en als mijne persoonlijke appreciatie — die uiteraard subjectief zou zijn — die zou moeten bepalen, zou deze of gene zich béleedigd of miskend kunnen achten. Ik heb dus deze regeling getroffen : Eerst Max van Gelder, de stichter van het cabaret bij ons te lande, dan de Speenhoffs — het zal wel de „communis opinio" zijn dat Speenhoff de eerste man is in ons land. Dan Jean Louis Pisuisse en zijn accompagnateur Hemsing, dan wijlen Eduard Jacobs en Zijn' collaborateur Martin Liket. Vervolgens alphabetisch : Eerst degenen, die èn de liedjes hebben geschreven èn ze voordragen.

Dan alphabetisch : degenen, die alleen of vooral liedjes van anderen zingen (ook al hebben ze de melodieën zelf gemaakt).

Ten slotte den kunst-danser en de kunst-danseressen.

* * *

Wij beginnen met het begin. Wie is nu de eerste, die het cabaret hier in Nederland heeft geïntroduceerd ? Mag ik u voorstellen den heer MAX VAN GELDER, impressario, een' man van ongemeene bekwaamheid, tact, artistieken èn practischen zin ? En 'n aardige vent bovendien. Ziet z'n portret. Is 't geen innemend gelaat — 'n knappe vent hoor ik mijne lezeressen al zeggen, die meer verstand daarvan hebben dan wij van het mannelijke geslacht — en zie je niet tevens de kloekheid, die uit zijne gelaatstrekken spreekt, om 't eens in boekjestaai uit te drukken.

Sluiten