Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Russische troep. Twee Russinnetjes verongelukt. 0, dat was ijselijk. 't Was in den nacht en gillen en bidden deden zij. Huiveringwekkend.

Het koddigste dat ik heb meegemaakt is dit — nou ja, voor mij was 't niet zoo prettig — stel u voor : er was eene werkstaking uitgebroken bij eene Wiener operette. De leden van het orkest, weet u, vroegen loonsverhooging. Goed, die werd hun gegeven. Maar 't koor had daarvan gehoord en dat wou niet onderdoen voor 't orkest. Vlak vóór de tentoonstelling gingen de hoeren en dames toen maar staken. Wat te doen ? Ik kwam op 't tooneel om het publiek de zaak uit te leggen. Maar de kapelmeester kwam aan de andere. zijde staan om z ij n zaak te bepleiten. En in het midden de meneer van het ballet. Dat was me daar 'n toestand !

En brand op 't tooneel heb ik ook eens meegemaakt ! In Gouda, toen het gezelschap van 't Rembrandt-theater daar speelde. Ja ja, ik kan u veel vertellen. Weet u, hoe ze mij in Duitschland noemden ? Der Fliegende Hollander. Dat is daarom : Ik vind 't leuk de menschen te verrassen, 's Avonds zag ik eene voorstelling, 's Nachts ging ik dan weg. En zóó was ik in Frankfort en zóó in Hamburg."

Wij zelf hebben dat eens gemerkt. Wij waren in Düsseldorf, stonden voor een „Waarenhaus". Hij stond daar ook. We spraken even, heel kort : hij had weinig tijd. Den volgenden dag vertrokken wij naar Wiesbaden. 's Avonds laat — we wilden juist 'n café binnengaan — daar wandelden Max en zijne vrouw. Toen hebben we gedronken en geklonken op eikaars gezondheid.

„Vollstedt heeft een ding gecomponeerd" vervolgde hij. „Dat heet „Max, der fliegende Hollander." O, ze hebben meer composities op me gemaakt. Armand Haagman, een cabaret-wals. Op den avond van mijn jubileum wordt die door 40 orkesten in Nederland gespeeld. Wel moppig.

Weet u wat nu minder algemeen bekend is ? Dat ik ook particuliere feesten inricht. Dat is een vak van vertrouwen, weet u." Zijne stem klonk heel geheimzinnig, toen hij zeide : „Ook voor de aller-aller-hoogste kringen, de a 11 e rhoogste." En wij begrepen, wij raadden : voor H. M. de Koningin.

Sluiten