Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in „Tivoli" te Rotterdam. Ja, die liepen ook zoo'n beetje in Rotterdam. Ik kwam er bij. Ik was 't vijfde rad aan de wagen. Ik schreef wel eens rolletjes over en zoo. Op 'n Zondagmiddag zou er 'n voorstelling gaan bij ,,'t Vrije Tooneel" — zóó heette dat gezelschap — en toen werd plotseling één van de heeren ziek. Zij vroegen mij daarvoor in de plaats maar es wat matrozenliedjes te zingen, die ik had gemaakt en die ik vroeger bij de marine wel had voorgezongen. Voor 't eerst was ik op de gedachte gebracht voor matrozen te zingen — gemaakt had ik de liedjes / al eerder — door Jhr. Mazel, thans meubelfabrikant te Batavia. Nou, ik zong op die matinée : „Van 'n marinier" en zeemansliederen. Johan de Meester, Henri Dekking en Mari Brusse waren in de zaal. Ik zong ook van de „goedgezinde meid", „de brief uit de Nor" en nog 'n paar dingen meer. Ze werden dadelijk aardig gevonden en de Pers schreef dat. Plotseling was ik tot dichter-zanger gepromoveerd. Toen ik daar 'n poosje meê bezig was, kreeg ik aanbiedingen van directeuren om voor 'n beetje geld op te treden. Toen op 'n dag vroeg Nap de la Mar mij met hem en met Eduard Jacobs te willen zingen in „Odeon" te Amsterdam. Ik kwam in de zaal, maakte kennis en werd ook voorgesteld aan 'n zekere mejuffrouw Prins, die weldra mijn hart stal, de moeder van mijne dierbare kinderen werd en mijne trouwe en dierbare gade. Van toen af heb ik mij met zeer veel bijval op liedjes voor het Nederlandsche volk toegelegd en nog steeds is dat mijne hoofdbezigheid. Als er 'n onderwerp is dat me lijkt, op politiek, sociologisch of ander terrein, dan maak ik 'n liedje en dan zing ik dat.

M'n eigenlijke vocatie was schilder. Wat nu door vooraanstaande jongeren wordt gemaakt, dat principe heb ik al voor 15 jaren voorvoeld. Wij willen innerlijk gevoelsleven in kleuren zetten zonder bepaalde voorstellingen weêr te geven, 't Kubisme is maar 'n klein onderdeel van die richting.

Ik had dat gedaan vóór er iemand aan dacht. Twee of drie tentoonstellingen heb ik toen met succes gehouden. Nu aquarelleer ik veel. Juist maakte ik 'n serie van 12 tooneeltjes uit 't volksleven in herberg en op 't platte

Sluiten