Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te gaan interviewen, verzocht ik hem mij per brief 't een en ander meê te deelen en hij zond mij de volgende aardige causerie in de Kollewijnsche spelling:

Beste Edmond,

Hoe komt iemand ertoe liedjes te maken ?

Tja, zeg nu zelf : uit louter plezier, vermeerderd met een pietsie ijdelheid en eerzucht. Dat laatste moet er nodig bij, anders schei je er al gauw mee uit.

Ik zong voor mijn genoegen vele liedjes van anderen : van Fransen als Aristide Bruant, Xavier Privas, en overige Montmartre-lui. Zelf harkte ik daar 'n piano-begeleiding bij, want ik ben een slechte noten-lezer, een echte dilettant-musicus. Ik droeg ook Speenhoff voor. En zo vaak moest ik dan denken : 't is mooi wat die Speenhoff maakt, maar och, je wilt eens iets anders, een ander wijsje en ik dacht : Als i k, musiceerende dilettant, eens een liedje maakte, dan zou ik....

Nog één stap verder, en je draagt je eigen liedjes aan het klavier voor : toegeknikt, vertroeteld, geknuffeld door de aanmoediging van slechte vrienden. En wie zich eens den duivel gaf, komt zo gauw niet van hem af.

Toen Jopie geestelik overleden was en het hol vrij kwam waar hij mildelik tee (met de fijne witte puntjes van zijn geest) vloeien liet, namen wij een kloek besluit. W i j is geen pluralis majestatis, hoor ! Ik bedoel dat mijn onvergetelike neef en vriend ( die tans rooilijnen in Arnhem trekt) en ik samen het hol van Joop huurden en op die klassieke bodem gingen tee schenken en muziek maken. Nu, de rest weet je zelf wel. Er werd een platte piano gevonden in den achterhoek van Gelderland ; tien pop kostte hij. Daar ging ik aan zitten, en iedere Vrijdagavond kwam daar de schare der dikke vrienden en vriendinnen opdagen.

Van P. C. Hooft heeft men gezegd dat zijn drempel wert gesleeten door kunst'naars, zangers en poëten. Bij mij was 't op die Vrijdagavond net als bij Hooft, 't Was goddelik ! Herinner je je die éne vettige, dwepende bakvis, die maar niet wist in welke bochten zij zich wringen moest om maar artistiek te lijken ? Herinner je je de blondgebaarde archi-

Sluiten