Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Miine vrouw is vóór alles huismoeder" vertelde Clinge Doorenbos verder, „dan pas artiste. Maar dat is ze tochook, want zij accompagneert me niet alleen, maar ze maakt ook de wijsjes op m'n liedekens. Ze kan met de mooiste melodietjes bezig zijn, maar als de wasch dan b.v. komt, dan laat ze de melodietjes rusten."

Natuurlijk ontkende mevrouw dit laatste. Vrouwen ontkennen altijd wat niet te ontkennen valt. En de geloofwaardigheid des mans op deze en ook op andere Punten, lieve ltzeressen .... enfin, ge weet 't beter dan ik het

Ze|flar wij'geven weêr het woord aan Clinge Doorenbos : Dan heb ik nog een reserve-accompagnateur : Henri U Diipont uit Nijmegen. Die staat dag en nacht klaar om met mij meê te gaan, waar het ook zij, als mijn vrouw verhinderd is en hij is een buitengewoon gevoelig begeleider.

Ofschoon mijn vrouw en ik niet Katholiek zijn treden wij vaak op voor Katholieke kringen. Zóó voor de Joseph s Gezellen Vereeniging, dan b.v. te Haarlem voor den Katholieken Vrouwenbond. Nou was vroeger hun wensch eerst de liedjes eens in te mogen zien vóór ik ze zong. Maar dat wilde ik niet en zij berustten. En zie, zij behooren nu tot het prettigste publiek. In drie tellen zijn ze in de spheer, waarin

ik ze hebben wil. De paters zingen zelfs mee.

Van welke liedjes ik 't meeste houd ? Ach, t is zoo moeilijk te zeggen. Misschien wel 't meest van de liedjes op m n kinderen Die zijn het intiemst. En dan meer van de ernstige liedjes. Ik ben 'n beetje 'n schoolmeester. Ik houd van liedjes met 'n moraal. En 't glijdt er bij de menschen m. Och, 't maken en zingen van onze liedjes is zoó zeer een onderdeel van ons leven dat we 't voor geen geld zouden willen missen. Als je je eigen idee in 'n liedje kunt leggen, is

* Uczei u dat'we graag voor eenvoudige menschen zingen. Maar 'n enkele maal is 't toch wel eens goed voor een meer select publiek op te treden. Zóó gaven wij éen dezer dagen >n avond in „Diligentia" in den Haag. Daar had je nou niet van te voren die sympathie, die je in andere kringen hebt. Die menschen daar zijn dus onbevooroordeeld. Uaar moet je de sympathie m a k e n. En dat is eens goed om je

Sluiten