Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLY CORSARI

Vóór eenige jaren trad in het Centraaltheater op als eerste nummer 'n nieuwe juffrouw met den uitheemschen naam: Willy Corsari. Het eerste nummer is het z.g. „schaamnummer". Dan komen menschen van geen of weinig talent vóór 't voetlicht of eene beginnelinge, die al of niet naam zal gaan maken. Willy Corsari dan zong liedjes, die ze zelve bij de vleugel begeleidde en veel indruk maakte ze op ons toen niet. Ze was pas zestien jaar, dus eigenlijk 'n kind. Maar telkens als we haar weêr hoorden, konden wij bemerken dat ze vooruitging : Hare stem werd krachtiger, haar voordracht werd meer gedecideerd en genuanceerd, totdat we eens een liedje van haar hoorden, dat ze zelve had gemaakt en waarbij ze ook de muziek had gecomponeerd, getiteld „Heimwee". Toen kwamen we nog tot 'n heel andere conclusie : Dat was nou wel echt „du cabaret", dat was de zoete weemoed, waarop wij zoo lang hadden gevlast, dat was, nou wel niet 'n nieuw, maar toch voor Holland een heel eigen geluid, 't Was fijn, heel fijn de voordracht. En beschaafd. En we hoorden Fransche liedjes van haar en vooral Duitsche. Weêr 'n poosje later : Nee maar, temperament heeft ze, gloeiende, zuidelijke passie. Dat was toen we haar „Die kleinen Teufelchen" hoorden zingen, de duiveltjes, die aan het champagneglas ontstegen. Toen dachten wij : 'n Rasartiste. En zoo groeide zij steeds meer en meer — lichamelijk, psychisch en geestelijk — en nu T ziA eene cabarettière, die er wezen mag.

Wij zijn haar eens gaan opzoeken en zij bleek eene jonge vrouw te zijn van veel eruditie en van eene enorme belezenheid. Daarbij, lieve vrienden, eene schoonheid eerste klas. Oogen als karbonkels, een lieve, lachende mond, eene welluidende stem. Haar uiterlijk sterk exotisch : je zou zweren n Italiaansche. Toch is zij dat niet en ik zal 't maar dadelijk vertellen : Willy Corsari is niet haar eigenlijke naam.

„Laat me u eerst iets van mijn vader vertellen," zei ze. „Als kmd, weet u, ben ik in Indië geweest. Mijn vader, die

Sluiten