Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die aan 't draaien was, gingen de boeren coöperatief werken. Hij zat dus met 'n fabriek zonder melk. Hij was in dien tijd getrouwd met wat 'n lieve vrouw — ik heb kennis met haar gemaakt — en hij had twee kinderen. Die moesten naar 'n goede school en zoo vertrok de familie naar Kampen, 't Boeltje in Heerde werd dus verkocht behalve 5 H.A. grond met wat bosch en 'n klein boerehuisje, waar ze in de vacantie gaan wonen en de „week ends" doorbrengen. Daar doet van Riemsdijk dan nieuwe stof op voor zijn liedjes. Want 'n boer blijft 'n boer en bekijkt nu eenmaal het leven vanuit 'n anderen kant dan de stadsmensen, niet waar ? Hoe was hij nu zoo aan het dichten geslagen ? Och, toen hij in Heerde woonde en de boterfabriek niet meer bestond, had hij niet veel te doen. Hij las zoo z'n krantje of ereis 'n boek, maar vrijen tijd had hij genoeg en toen dacht hij : Kom ik ga es 'n liedje in Geldersch dialect schrijven. Zulke boereliedjes bestonden nog niet en nu nog is van Riemsdijk eenig in zijn genre. Wel had Cremer verhalen uit de Betuwe geschreven, maar dat was allemaal geidealiseerd, wat zoetelijk. Van Riemsdijk daarentegen geeft de boeren in zijn liedjes zooals ze leven en zijn. Men bedenke : Als de varkens biggetjes krijgen dan helpen de kinderen meê ze te „halen."

Nu had hij ook harmonica leeren spelen en dus begeleidde hij zich zelf. Op zekeren dag was er in Heerde nu eens een societeitsfuif en v. Riemsdijk „gaf" daar 'n liedje. Ze vonden 't aardig en kort daarna kreeg hij 'n briefje uit Elburg met het verzoek om ook daar eens te komen zingen op 'n fuif. Aldus geschiedde. Zooals men weet logeeren „Nutslezers" vaak bij notabelen en toen Henri Dekking nu eens in Kampen kwam „lezen", logeerde deze bij v. Riemsdijk. Na afloop van de lezing zong hij hem eens 'n liedje voor en Dekking zei: „Dat is zoo best. Daar moet je meê doorgaan." Hij deed dat en maakte meer liedjes. Hij kon zich daar immers geheel aan geven. Toen toog hij eens naar Amsterdam en zong Pisuisse voor. Die vond het uitstekend en nam hem dadelijk meê naar den Haag, waar hij twee avonden in „Diligentia" optrad. Het gevolg was veel succes en mooie kritieken. Zóó werd hij bekend en hij kreeg vele aanvragen voor Nutsavonden. Toen hij

Sluiten