Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij voelt zich nog aan het begin van zijne carrière staan en zijn ideaal is naar het buitenland te gaan en daar — o wat is hij nog jong ! — veel naam te maken en artistiek succes te verwerven. Hij leeft sober en houdt veel van zijn gramophoon. Eens beeft hij Caruso zelf gehoord en dat was hem eene openbaring. Van het zien van Caruso heeft hij veel geleerd : Alles was in harmonie, de stem, de plastiek, de mimiek.

De Pierrot is niet zijne lievelings-creatie, al is deze zijn voornaamste succes. Iedereen wil den Pierrot, hij moet telkens het Pierrot-lied zingen en wat je moet.... Hij houdt veel van het lied, waarin hij 'n apache moet voorstellen, maar het allerliefst zingt hij de Espagnolle : la Romanichelle. Ook houdt hij veel van de „Dame de piqué" dat sterk dramatische ding, waarin een minnaar valsch gaat spelen om aan de grillen van zijne liefste te kunnen voldoen.

Thuis zingt hij veel opera-liederen uit de „Bohème", de „Tosca" en andere opera's.

Toen de mobilisatie begon heeft hij eerst vier maanden actief gediend. Toen vroeg generaal Kleynhens hem of hij militair zanger wilde worden. Hij stemde toe, op voorwaarde dat hij militair bleef tot op de planken, maar dat hij dan als artist moest beschouwd worden. Dit gebeurde. Toen dan ook in 'n klein stadje een overste, gedurende zijn optreden, op 'n kopje tikte : Een kellner moest hem 'n kopje thee brengen, hield Marcel Barger met zingen op, totdat de kellner had bediend. Een luid applaus volgde.

Zóó heeft bij zeven maanden lang voor de militairen gezongen en hij doorkruiste ons land van noord tot zuid, van oost tot west. Menig avontuur heeft hij meegemaakt. Zóó herinnert hij zich hoe hij in Rottumeroog voor eenige matrozen gezongen heeft in 'n loods met geladen geweer naast zich, want als er Zeppelins boven het eiland kwamen moest daar op geschoten worden. En midden tusschen den avond gebeurde dit en moesten zij aantreden. Hij trad gewoonlijk op met den tegenwoordigen acteur bij de K. V. „het Nederlandsch Tooneel" Anton Ruys, die leider was en drie anderen, dilettanten. Vaak hadden zij leuke ontvangsten. Zoo in het vliegkamp te Soesterberg,

Sluiten